ژیروسکوپ

آیفون ۴ درست شبیه به آیپد 2 دارای یک ژیروسکوپ یا گردش نمای داخلی می باشد. یعنی می تواند حرکت ها را با دقت بسیار بالایی حس کرده و وضعیت دستگاه یا ابزار را در موقعیت فضایی به دقت تعیین نماید. این ژیروسکوپ در سه جهت حرکات را حس می کند، یعتی هم پرتاب کردن هم چرخاندن و هم چپ و راست کردن گوشی یا ایپد را که با همکاری با شتاب سنج سه محوره دستگاه به مجموعه ای از سنسورهای کامل تبدیل شده و حرکات را در ۶ جهت حس خواهد کرد.


Click here to enlargeClick here to enlarge
این تراشه در مراحل زیر بخشی از آیفون 4 نیست ، بلکه شامل نشان دهنده سازه های باور نکردنی از gyroscopes MEMS میباشد

Click here to enlargeClick here to enlarge
Click here to enlarge


Click here to enlarge

Click here to enlargeClick here to enlarge

Click here to enlarge
Click here to enlarge


Click here to enlarge

Click here to enlarge
Click here to enlarge


Click here to enlarge

Click here to enlarge
Click here to enlarge